אבּדמ
Ebedím - Dienaars
Met dank aan God drie-enig
vir al die seëninge wat Hy so
mildelik en onverdiend
op ons uitstort!

Die webplaas wat
hierdie werwe
moontlik maak

Jou reisgids
Dag tot dag Evangelisasie Diens by toevlugsoorde Opleiding: gestremdes Hospitaal-bediening Geestelike rehabilitasie Hospitaal personeel Sosiale berading
Trauma begeleiding Stigma-
terapie
Psigiatriese begeleiding Berading aan gestremdes Skuld-
berading
Kansel-
bediening
Tehuis-bediening
Intersessie
Laat ons bid
Huweliks-
bevestiging
Sterwens-
begeleiding
Begrafnis dienste Ondersteuning van naasbestaandes As jy ons nou regtig wil verkla...
Gesels met Ebedím
Epos: info@ebedim.co.za
Faks: 0866459223
Adres: Posbus 31948
Totiusdal, 0134
Sakfone: 0794514941,
0825076280,
0847254219
Ebedím: Dienaars wat dien waar ander huiwer

Elke mens gaan dikwels deur uitdagings in hulle lewe. Om dit alleen te dra is nie maklik nie. Daarom is daar omgeemense wat graag hulle ondersteuningsdienste aan jou aanbied, rondom jou uitdaging. Huweliksdienste is ook beskikbaar binne hierdie strukture. Maak vandag seker dat jy nie jou laste alleen dra nie, en kontak maak met een of meer van die Ebedím medewerkers soos hiernaas gelys.Wat doen Ebedím?
Evangelisasie
- Kanselbediening
- Hospitaal
- Psigiatries

Geestessorg
- Daaglikse sorge
- Siekesorg
- Mediese personeel
Berading
- Selfbeeld
- Traumaberading
- Skuldberading

Intersessie
- Saambid in nood
- Behoeftestelling
- Saamdank na uitkoms

Huwelike
- Berading
- Voorbereiding
- Bevestiging

Sterftes
- Begeleiding
- Gedenkdiens
- Nasorg
אבּדמ se medewerkers
Die outoriteit waarvolgens ons dien
Webteller
Webteller
Besoekers sedert
2021/01/16